Buyko Wacław

Kpt. Wacław Buyko, dowódca 2 kompanii 13 batalionu 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Kpt. Wacław Buyko, dowódca 2 kompanii 13 batalionu 5 Kresowej Dywizji Piechoty. Narodowe Archiwum Cyfrowe - National Digital Archives, Polska

Wacław Buyko urodził się 16.10.1907 r. w Wilnie, w powiecie wileńskim, w województwie wileńskim. Zmarł 17.05.1944 r. Został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. W chwili śmierci służył w 13 Batalionie Strzelców w stopniu kapitana.

Jeśli posiadają Państwo dodatkowe informacje o tym, bądź innym pochowanym żołnierzu, bardzo prosimy o kontakt: rada[at]radaopwim.gov.pl , mediolan.kg.sekretariat[at]msz.gov.pl

Przejdź do karty grobu