Redakcja Serwisu

Koordynator projktu:
Grzegorz Kołacz
Opisy historyczne:
Krzysztof Fudalej (Szlak 2 Korpusu Polskiego)
Krzysztof Fudalej, Magdalena Gajda (Historia Polskiego Cmentarza Wojennego w Bolonii)
Dokumentacja cmentarza i opracowanie kart grobów:
Grzegorz Kołacz
Tłumaczenia:
jęz. angielski: Katarzyna Czoków-Król, Mirosław Gajewski
jęz. włoski: Karolina Dyjas-Fezzi, Aneta Baranowska-Benincasa, Paulina Rajch
Fotografie użyte do grafiki serwisu:
Fotografie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, National Digital Archives, Polska, fotografie z archiwum Maurizio Nowaka.
Realizacja serwisu:
Agencja interaktywna Art Ekipa

Adres strony internetowej: 
www.polskicmentarzbolonia.pl
www.cimiteropolaccobologna.com

Bibliografia:

Biegański Witold, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie 1939–1945, Warszawa 1990.
Boje polskie 1939-1945, red. Krzysztof Komorowski, Warszawa 2009.
Działania 2 Korpusu we Włoszech, t. I, red. Stanisław Biegański, Londyn 1963.
Il Cimitero Militare Polacco di Bologna. Polski Cmentarz Wojenny w Bolonii, red. Enzo Casadio, Massimo Valli, Imola 2010.
Ognisko Polskie w Turynie, Comità Polacca di Torino, red.Mieczysław Rasiej, Pessano (Mi) 2002.
Polski czyn zbrojny w II wojnie światowej, t. 2: Walki formacji polskich na zachodzie 1939–1945, red. nauk. Witold Biegański, Warszawa 1981.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. 2: Kampanie na obczyźnie, cz. 2, red. Bohdan Wroński, Aleksander Szkuta, Londyn 1975.
Przewodnik po polskich cmentarzach wojennych we Włoszech : Monte Cassino, Loreto, Bolonia, Casamassima, oprac. ks. Adam Studziński, Warszawa 1994.

http://www.poznan.pl/ulan/d_kiedacz.html
http://www.polishairforce.pl/_cmbolonia.html
http://www.polskiecmentarzewewloszech.eu/pl/