Kontakt

Wszystkich, którzy chcieliby uzyskać informacje lub zgłosić uwagi odnośnie prezentowanych treści, jak również tych, którzy mogliby pomóc w opisaniu historii żołnierzy 2 Korpusu Polskiego zapraszamy do kontaktu z prowadzącymi projekt Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie i Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
Zachęcamy również do kontaktu w celu wykorzystania projektu we wszelkich działaniach edukacyjnych i społecznych.

Konsulat Generalny RP w Mediolanie
via Monte Rosa, 6 - 20149 Milano
e-mail: mediolan.kg.sekretariat[at]msz.gov.pl
+ 39.02.48.01.89.78

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
ul. Wspólna 2 (IV p.), 00-926 Warszawa
e-mail: rada[at]radaopwim.gov.pl
+ 48.22.62.84.504

Adres strony internetowej:  
www.polskicmentarzbolonia.pl
www.cimiteropolaccobologna.com