szlak-korpusu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szlak Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego w schematyczny sposób ukazuje różne drogi, które przebyli żołnierze pochowani na Polskim Cmentarzu Wojennym w Bolonii.

1.09.1939 r.
Warszawa
Od 2 IV 1940 r.
Homs
Od 27-30 VI 1940 r.
Palestyna
19 VIII - 12 XII 1941 r.
Tobruk
VIII 1941 r. - I 1942 r.
Buzułuk
14-17 XII 1941 r.
Ain el-Ghazala
I - VIII 1942 r.
Azja Środkowa
III-IV, VIII 1942 r.
Krasnowodsk
od 17 III 1942 r.
Egipt
3 V 1942 r.
Palestyna 3 Dywizja Strzelców Karpackich
od X 1942 r.
Irak - Armia Polska na Wschodzie
VIII-X 1943 r.
Syria i Palestyna - 2. Korpus Polski
XII 1943 r. - IV 1944 r.
Tarent
V 1944 r.
Monte Cassino
VII 1944 r.
Ankona
IV 1945 r.
Bolonia