Anders Władysław

Władysław Anders, generał dywizji, dowódca 2 Korpusu Polskiego. Władysław Anders, generał dywizji, dowódca 2 Korpusu Polskiego. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego - National Digital Archives, Polska

Władysław Anders urodził się 11 sierpnia 1892 roku w Błoniu koło Kutna. W 1910 roku wstąpił do armii rosyjskiej, w latach 1911-1914 studiował na Politechnice w Rydze. W czasie I wojny światowej m.in. dowodził szwadronem dragonów i był wielokrotnie odznaczany. W 1917 roku ukończył skrócony kurs Akademii Sztabu Generalnego w Petersburgu, a następnie brał udział w formowaniu I Korpusu Polskiego w Rosji. Po jego rozbrojeniu powrócił do kraju. W lipcu 1918 roku wstąpił do Polskich Sił Zbrojnych. Po odzyskaniu niepodległości pełnił funkcje szefa sztabu Armii Wielkopolskiej w powstaniu wielkopolskim oraz dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Wojnę zakończył w stopniu podpułkownika. W okresie międzywojennym służył w jednostkach kawalerii oraz Głównym Inspektoracie Kawalerii. Podczas przewrotu majowego był szefem sztabu wojsk rządowych.
II wojnę światową rozpoczął dowodząc Nowogródzką Brygadą Kawalerii w stopniu generała brygady. Od 12 września 1939 r. dowodził Grupą Operacyjną Kawalerii. Pod koniec września, wobec zaciskającego się pierścienia wojsk niemieckich i sowieckich, próbował przebijać się w małych grupach na Węgry. 29 września dwukrotnie ranny dostał się do niewoli sowieckiej. Uwolniony na podstawie układu Sikorski–Majski stanął na czele Armii Polskiej w ZSRR, przekształconej następnie w Armię Polską na Wschodzie i ostatecznie w 2 Korpus Polski, którym dowodził m.in. podczas bitwy o Monte Cassino. Od 2 października 1944 r. do 5 maja 1945 r. pełnił obowiązki Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych i Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych. Po wojnie pozostał na emigracji, prowadząc tam aktywną działalność polityczną. Awansowany do stopnia generała broni 16 maja 1954 r.
Zmarł 12 maja 1970 r. w Londynie, pochowany został ze swoimi żołnierzami na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

Opracował: Krzysztof Fudalej

Przejdź do karty grobu