Symonowicz Eugeniusz Jan

S ymonowicz Eugeniusz Jan urodził się 3 stycznia 1914 r. w Wilnie. Zmarł 02.03.1945 r. Został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym wBolonii. W chwili śmierci służył w 6 Batalionie Strzelców w stopniu kaprala.

Poniżej prezentujemy Państwu informacje i materiały, które przekazała nam rodzina Pana Eugeniusza Jana Symonowicza, za pośrednictwem Jego bratanka Pana Henryka Symonowicza. Dziękując darczyńcom zachęcamy do podobnych działań i dzielenia się informacjami o Państwa bliskich pochowanych na Polskich Cmentarzach Wojennych we Włoszech, a poprzez to, do zachowania pamięci o Nich dla kolejnych pokoleń.

Symonowicz Eugeniusz Jan syn Antoniego i Domiceli z d . Sinkiewicz urodził się 3 stycznia 1914 r. w Wilnie, był rodzonym bratem mojego ojca Leonarda Symonowicza urodzonego 6 maja 1908 r. w Wilnie. Przed wojną od 1936 r. oraz po wkraczaniu we wrześniu 1939 r. wojsk rosyjskich na tereny Polski, zatrudniony był w Straży Ochrony Kolei.

W styczniu 1940 roku przebywał w Łunieńcu ( obecnie Białoruś ). W drodze do domu w Wilnie został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu w Wilnie, a następnie wywieziony i przetrzymywany w obozie w Monczegorsku koło Murmańska. Od momentu aresztowania przez NKWD rodzina już go nie widziała. Ostatni ślad życia o sobie dał w kwietniu 1941r. przesyłając mojemu ojcu własnoręcznie namalowaną farbkami wodnymi kartę z życzeniami na Święta Wielkanocne, która była wysłana z obozu w Monczegorsku.

Informacyjnie podaję, że z zamiłowania Eugeniusz Jan Symonowicz był artystą malarzem i malowaniem obrazów zajmował się amatorsko.

W 1948 roku bezskutecznie poszukiwany był przez rodzinę za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża , nie udało się również ustalić gdzie zmarł i gdzie został pochowany.

Po śmierci mojego ojca w 1987 r. poszukiwany był ponownie przeze mnie w 1990 r. poprzez IPN – Okręgową Komisję Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku , również bezskutecznie. Ustalono jedynie że był więziony w więzieniu w Wilnie i z więzienia został wywieziony na Syberię.

Rodzina nigdy nie dowiedziała się czy zmarł w obozie na Syberii, czy zginął w wyniku działań wojennych ponieważ nie brakowało głosów znajomych mojego ojca, że widzieli Eugeniusza Jana Symonowicza biorącego udział w działaniach wojennych w Armii gen. Andersa.

Przeglądając w 2010 roku w internecie różne informacje , natknąłem się na stronie internetowej Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie , że w archiwum znajduje się depozyt po Eugeniuszu Janie Symonowiczu Z informacji umieszczonych przy jego nazwisku wynikało, że służył w 3 Dywizji Strzelców Karpackich , nr ewidencyjny 122, stopień przy demobilizacji – kapral, przydział w 3 DSK 6 bn. zmarł 2. 03.1945r.

Z poważaniem,

Henryk Symonowicz

Jeśli posiadają Państwo dodatkowe informacje o tym, bądź innym pochowanym żołnierzu, bardzo prosimy o kontakt: rada[at]radaopwim.gov.pl , mediolan.kg.sekretariat[at]msz.gov.pl

Przejdź do karty grobu

 

 

Galeria