Machowicz Jerzy

Kpr. pchor. Jerzy Machowicz z 4 kompanii 5 batalionu 3 Dywizji Strzelców Karpackich w hełmie Mk.2. Kpr. pchor. Jerzy Machowicz z 4 kompanii 5 batalionu 3 Dywizji Strzelców Karpackich w hełmie Mk.2. Narodowe Archiwum Cyfrowe - National Digital Archives, Polska

Jerzy Machowicz urodził się 13.10.1923 r. w Warszawie. Zmarł 05.07.1944 r. Został pochowany na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto. W chwili śmierci służył w 5 Batalionie
Strzelców w stopniu podporucznika.

Jeśli posiadają Państwo dodatkowe informacje o tym, bądź innym pochowanym żołnierzu, bardzo prosimy o kontakt: rada[at]radaopwim.gov.pl , mediolan.kg.sekretariat[at]msz.gov.pl

Przejdź do karty grobu