Partnerzy

Zachęcamy do kontaktu wszystkie instytucje, które chciałyby wykorzystywać projekt do swoich działań edukacyjnych i społecznych lub włączyć się w proces opisywania losów żołnierzy oraz historii

2 Korpusu Polskiego.

Projekt jest realizowany przez:


mediolan-konsulat Konsulat Generalny RP w Mediolanie


 ROPWiM nowe mRada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa


 logo-nacNarodowe Archiwum Cyfrowe - National Digital Archives, Polska