Jan Wierzbicki

Jan Wierzbicki
Nazwisko:
Wierzbicki
Imię:
Jan
Stopień wojskowy:
saper
Jednostka:
3 Batalion Saperów
Data urodzenia:
05.04.1914
Miejsce urodzenia:
Wołkowysk
Data śmierci:
30.01.1945
Miejsce śmierci:
-
Cmentarz:
Bolonia
Położenie grobu:
11-D-3
Inskrypcja

SAP. WIERZBICKI JAN

90/III - 3 B. SAP. † 30.1.1945

11-D
3