Jan Marorzczyk pseudonim Jakubowski Jan

Jan  Marorzczyk pseudonim Jakubowski Jan
Nazwisko:
Marorzczyk pseudonim Jakubowski Jan
Imię:
Jan
Stopień wojskowy:
ułan
Jednostka:
Pułk Ułanów Karpackich
Data urodzenia:
29.09.1917
Miejsce urodzenia:
Załęże pow. Katowice
Data śmierci:
14.04.1945
Miejsce śmierci:
-
Cmentarz:
Bolonia
Położenie grobu:
8-C-1
Inskrypcja

UŁAN. MARORZCZYK JAN

129/III - PUŁK. UŁ. KARP. † 14.4.1945

8-C
1